środa, 16 listopada 2011

1d magazyn Ok ! - artykuł


Interviewer: Come on Harry, What happened with Caroline Flack?( Co wydarzyło się z Caroline Flack ? )

Harry: She's very nice, I do have a crush on her. If she liked me I'd love to take her out. How about
McDonald's? Apparently she's seeing Olly Murs so I wouldn't want to share her with Olly.(Jest bardzo miła. Bardzo mi się podoba.Jeśli mnie polubiła , to chciałbym sie z nią umówić. Na przykład McDonalds. Aktualnie ona spotyka sie z Ollym i nie chciałbym  dzielić Caroliny z Ollym :D )

Interviewer: Okay, Snog, marry, avoid (zainteresować, ożenić, unikać)  - Cher Lloyd, Caroline Flack and Tulisa Contostavlos?
Harry: Snog Cher, marry Tulisa and avoid Caroline! Caroline had really bad breath when we kissed. Could do with a Tic Tac - Tic Tac Flack, that's what I call her. Only joking! [Laughs](Caroline miała naprawdę nieświeży oddech, gdy się całowaliśmy.Mogła zainwestować w tic tacki. tic tack Flack- tak ją nazwałem. Żartuje ! :) śmiech ...)

 Louis: Well I'd snog Tulisa, avoid Cher and marry Caroline - And Harry will be best man!

Interviewer: Have you ever given a girl a fake number?( dałeś kiedykolwiek zły numer dla dziewczyny ? )
Harry: Peaches Geldof! She must hate me. If she's reading this, say hello next time and I might give you the right number! [Laughs]( Musi mnie nienawidzić. jeśli to czyta, następnym razem dam jej prawidłowy numer - śmiech )

Interviewer: How would a girl put you off? ( Czym dziewczyna może cię zniechęcić ? )
Liam: Too much fake tan. Orange hand, no one likes orange hands.( Za dużo solarium , pomarańczowe ręce.. nikt ich nie lubi )
Harry: Spitting in my face is a definite turn off!( plucie w twarz, zdecydowanie zniechęca ! )

Interviewer: How do you tell a girl you're not interested?( jak powiesz dziewczynie , że nie jestes zaineresowany ? )
Harry: I told someone I was gay once. ( raz powiedziałem że jestem gejem )
Zayn: You've got to be careful so you don't come across arrogant. Say you don't want to ruin the friendship or whatever. If you're not interested there's no point leading someone on.( powinienies być ostrożny, by nie stać się arogancki. Powiedz, że nie chcesz zniszczyć przyjaźni czy cokolwiek innego. Jeśli nie jesteś zainteresowany nie ma sensu kogoś zwodzić )

Interviewer: What's the worst way someones broken up with you?( Jaki był najgorszy sposób zerwania z Tobą ? )
Zayn: I've been text dumped before. I was seeing them for a couple of months. I got over it [Laughs] ( dziewczyna zerwała ze mną przez SMS. )

Interviewer: When was the last time any of you were heartbroken?(Kiedy ostatni raz ktoś z was miał złamane serce ? )

Zayn: I was about four months ago when my relationship ended with Becks [Rebecca Ferguson] Even though it was a mutual decision, when you have a proper heartache like that, I don't think you fully get over it. We're still friends and talk all the time. The best thing you can do when these things happen is remember that everything happens for a reason. I haven't been on many dates since.
(4 miesiące temu zakończył się mój związek  z Becks, Mimo że była to wzajemna decyzja, wciąż byłem strapiony i nie mogłem się tego pozbyć.Wciąż jesteśmy przyjaciółmi i rozmawiać cały czas.
Najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić, gdy takie rzeczy się zdarzają jest pamiętać, że wszystko dzieje się z przyczyny.)
 
Interviewer: Did you feel ready to be a stepfather to her children at your age?( Czułeś się gotowy, by stać się ojczymem , w tym wieku ?)
Zayn: It really wasn't like that. Her kids have their own dad. I'm not ready to be a parent.( to nie było tak.Jej dzieci mają własnego tatę. Nie jestem gotowy by być rodzicem.)

Interviewer: Have any of you ever had a pregnancy scare?( Czy kiedykolwiek mieliście historię z zachodzeniem w ciąże? )
Harry: The first time I had sex I was scared I got the girl pregnant - that was despite the fact we were safe. Luckily we were fine.( kiedy 1 raz uprawiałem sex , bałem się ,że dziewczyna zajdzie w ciąże- ale na szczęście  tak sie nie stało )
Louis: Even though I love kids, the thought of having a child now is pretty scary. It's one of my worst fears. I'm not against teenage pregnancies - my mum had me at 19 - but I'm not ready. My mum would kill me if I got a girl pregnant now.( Mimo, że kocham dzieci, myśl, że posiadam dziecko to dość przerażające.To jest jedno z moich najgorszych obaw. Nie jestem przeciwko ciąż nastolatek - moja mama urodziła mnie w wieku 19 - ale nie jestem gotowy. Moja mama by mnie zabiła, jeśli dziewczyna zaszłaby w ciąże teraz.)

Interviewer: As teenage role models, is it important to regularly get regular health checks?( jako wzór nastolatek, ważne jest robienie regularnych  badań ? )
Louis: Some people feel embarrassed to go to the clinic and get checked but I think it's essential for every young person. We have and we're all-clear and healthy! I remember we had people come to my school once to check everyone and I think that was such a good idea. It helps people get over the whole embarrassment stage. In my opinion, kids at school should always have regular checks.( Niektórzy ludzie czują się zakłopotani, aby pójść się zbadać , ale myślę, że to niezbędne dla każdego młodego człowieka.Pamiętam w mojej szkole sprawdzali stan zdrowia uczniów i myślę, że był to dobry pomysł.Moim zdaniem, dzieci w szkole powinny mieć zawsze regularne kontrole.)

Interviewer: What's the most rock star thing you've done so far?( Co zrobiłeś najbardziej typowego dla  gwiazdy rocka ?)
Zayn: I paid over a grand once for a night at a hotel. We ordered loads of stuff at one room.( Wydałem wielką kasę  na 1 noc w hotelu. Zamówiliśmy mnóstwo rzeczy do jednego pokoju.)
Louis: I was walking down the street with my mate Stan and he said: 'What do you want to do?' As a joke I said let's go to Ibiza, so we went and booked out flights and went for the day. We partied all night and then came back. ( Szedłem ulicą z kumplem Stanem i powiedział: "Co Chciałbyś zrobić" Jako żart powiedziałem lecimy do Ibizy, więc poszliśmy i zarezerwowaliśmy loty i udaliśmy się na cały dzień. Bawiliśmy się całą noc, a następnie wróciliśmy. )

Interviewer: What's the craziest thing a fan has done? ( Jaka jest najbardziej szalona rzecz, jaką zrobił fan ? ?  )
Harry: We had a sanitary towel stuck to our window. She was trying to get our attention and it worked because we're still talking about it now.( Mieliśmy podpaskę przyklejoną do naszego okna. Starała się zwrócić naszą uwagę i to działało, bo nadal jeszcze mówimy o tym teraz. )
Zayn: It was disgusting. No one had beat that yet. ( to było ochydne, nikt jeszcze tego nie przebił )

Interviewer: where would you draw the line when it comes to endorsements? ( gdzie można ustalić granicę, jeśli chodzi o rozmowy ?? )
Louis: I wouldn't like to endorse condoms because of the jokes that would be made. [Puts on voice] 'Are you even old enough to have sex?' (Nie chciałbym poprzeć prezerwatyw ze względu na żarty ,które by nas zgubiły [ na głos] 'Czy nie jesteś na tyle stary, aby uprawiać seks? " )
Zayn: You know what? If it suits you then do it. We wouldn't do anything that felt forced. ( Wiesz co? Jeśli odpowiada Ci to zrobić. Nie robimy nic byś poczuł się zmuszony.  )

Interviewer: Wouldn't you like seeing your face on a pack of condoms? ( nie chciałbyś zobaczyć swojej twarzy na pudelku kondonów ? )
Zayn: It could be a bit embarrassing if someone gave you your own condoms, but it's good for us to endorse safe sex. ( Może to być nieco kłopotliwe, jeśli ktoś dał ci własne prezerwatywy, ale to dobrze dla nas do poparcia bezpiecznego seksu. )


 Louis: I wouldn't want my face going on a condom! It's always a good idea to carry one, though, because things can easily happen in the heat of the moment.
 (Nie chciałbym mojej twarzy na prezerwatywach! Jest to zawsze dobre aby ich uzywać )
Harry: To get lazy and say you'll be fine is selfish. I'd never risk not wearing a condom - it's too much of a risk. You can say it'll never happen to you but I bet most people it happens to say that. Is you're not ready for a child, then don't risk it. ( Być leniwym i powiedzieć, że wszystko będzie w porządku jest egoistyczne. Nigdy nie ponoś ryzyka i uzywaj prezerwatywy - to zbyt duże ryzyko. Można powiedzieć, że nigdy nie dotyczy ciebie ale założę się, że większość ludzi zdarza się to powiedzieć. nie jesteś gotowa na dziecko, to nie ryzykuj.)

Interviewer: Were any of you bullied at school? ( Czy ktoś z was był napastowany w szkole?  )
Liam: I was. I went and told my parents and my teachers, but it didn't stop so I had to sort it out myself. It was verbal, not violent, but I used to get quite upset. I was in year eight and they were sixth-formers. Basically I needed an older brother but I didn't have one. So I got this guy I know, who was in his early twenties to pretend to be my big brother and pick me up from school. When they saw him they quickly stopped. They never picked on me again!( ja byłem. poszedłem i powiedziałem rodzicom i nauczycielom, ale nie powstrzymało to więc musiałem liczyć na siebie. To było słowne, nie agresywne, ale kiedyś miałem dość i się zdenerwowałem. Byłem w ostatnim roku a ich było sześciu . Zasadniczo potrzebny mi był starszy brat, ale nie mam. Więc wziąłem kilku napakowanych znajomych _którzy mogli udawać moich braci i zabrali mnie ze szkoły. Kiedy to zobaczyli szybko zapomnieli o mnie Nigdy nie zaczepili na mnie jeszcze raz! )

Interviewer: Have any of you ever been rushed to hospital? (Czy ktoś z was kiedykolwiek trafił do szpitala? )


Harry: Yes, I was really ill and I kept being sick just before I went on The X Factor. I remember I kept throwing up and then I got really bad and I started coughing up blood so my parents took me to the hospital. Obviously they discharged me but to this day i don't know what it was. ( Tak, byłem bardzo chory i ciągle byłem chory tuż przed pójściem na The X Factor. Pamiętam, że podrzucali mnie w górę i potem byłem naprawdę zły i zacząłem kaszleć krwią, tak moi rodzice zabrali mnie do szpitala. do dziś nie wiem co to było.)


Interviewer: When was the last time any of you had a row?
Louis: It was when I went out in Luton with my best friend Stan. Some guy wanted a photo and Stan was stood between us and he was rude to Stan. He yelled at him to get out of the way, saying 'Let me have my f***ing picture please' So I just said 'Can you be more polite? There's nothing annoys me more than people being horrible to my mates. I let him have a picture but just told him to be more polite.

 ( gdy wyszedłem w Luton z moim najlepszym przyjacielem Stanem Jakiś facet chciał zdjęcie i Stanem stanął między nami i facet był niegrzeczny dla Stanem Krzyczał na niego , mówiąc: "Daj mi zrobić jebane zdjęcie proszę" Więc powiedziałem tylko może "być pan bardziej uprzejmy? nie cierpię , gdy ludzie nie szanuja moich kumpli )


ZzzzZzzzzz męczona ! @smileformeharry - ella 

11 komentarzy:

 1. Haha trochę się pośmiałam czytając ten wywiad, ale było warto xx:)

  OdpowiedzUsuń
 2. ostry wywiad, chłopaki byli szczerzy ..wow.. g

  OdpowiedzUsuń
 3. dzięki za docenienie mojej pracy :P

  OdpowiedzUsuń
 4. Ja także bardzo dziękuję za jej dodanie :)

  OdpowiedzUsuń
 5. jejuu dziewczyny, jakie bledy w tlumaczeniu. nie chce byc niemila, ale jezeli to jest oficjalny blog, to postarajcie sie troche :/ throw up- wymiotowac, nie "podrzucac", I got really bad- na prawde mi sie pogorszylo. rozne bledy wyhaczylam. moze zalatwcie sobie kogos do tlumaczenia tekstow.

  OdpowiedzUsuń
 6. Wow dobry wywiad:D:D:D

  OdpowiedzUsuń
 7. no dokładnie starajcie się bardziej. Lub, poprości kogoś, kto to może tłumaczyć, bo się na tym znaa. Uczę sią angielskiego od 3 roku życia i mieszkałam w Londynie, więc te błędy rzuciły mi się w oczy... Nie zrozumcie mnie źle, bo docieniam waszą pracę i serio gratulacje za taki kawał tekstu :)

  Julica.

  OdpowiedzUsuń
 8. wow dużo się dowiedziałam o nich ale wywiad super

  OdpowiedzUsuń
 9. czyli Harry na prawdę uprawiał sex? dobrze zrozumiałam ?

  xx

  OdpowiedzUsuń
 10. Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wished to say that I
  have really enjoyed surfing around your weblog posts. In any case I'll be subscribing for your rss feed and I hope you write once more very soon! click, http://nowart.kr/arthistory/jump.php?sid=101871&url=http%3A%2F%2Fwww.prywatneogloszenia24.pl

  OdpowiedzUsuń