czwartek, 23 lutego 2012

Konkurs

Razem z Sony Music robimy konkurs , w którym do wygrania są płyty One Direction ,,Up All Night,, z limitowanej edycji czyli wersję z twarzami chłopców. Konkurs rozpocznie się dnia 27 lutego i potrwa do godziny 23:59 11 marca 2012 roku. W konkursie mogą wziąć udział osoby które ukończyły 16 rok życia , a jeśli nie jest on ukończony to wasze pracę może wysłać starsza siostra/brat , kuzynka , ciocia , mama itd.które ukończyły 16 rok życia


Na konkurs składają się dwie konkurencje :

a) stworzenie krótkiego wierszyka o One Direction (max.1000 znaków)
b) stoworzenie krótkiego filmiku o temacie ,,Dzień z życia Directionerki" (max.5 minut) czyli np.co robicie w tym czasie , jakie strony o 1D oglądacie , wasze prace plastyczne z 1D, ubrania , plakaty ,  wszystko z 1D możecie wtedy pokazać !

udział możecie wziąć tylko w jednej konkurencji !

Prace wysyłacie na email onedirectionkonkurs@wp.pl 


Jury - czyli Sony Music (@SonyMusicPL) oraz @OneDirectionPOL wyłoni zwycięzców!

Jeżeli chcecie wziąć udział w naszym konkursie koniecznie przeczytajcie poniższy regulamin ! REGULAMIN KONKURSU ONE DIRECTION


1. Wstęp, przedmiot konkursu, zasady zgłoszeń

1.       Niniejsze Warunki, wraz z wszystkimi innymi informacjami dostarczonymi przed przystąpieniem do konkursu, określają zasady przystąpienia i udziału w konkursie („Zasady”). Poprzez przystąpienie do konkursu potwierdzasz, że przeczytałeś niniejsze warunki i zgadzasz się być nimi związanym.
2.       Przystąpić do konkursu mogą jedynie obywatele Polski, którzy ukończyli 16 rok życia. Organizator może nałożyć ograniczenia dotyczące używania przez Ciebie nagrody w przypadku kiedy jest to niezbędne lub stosowne.
3.       Pracownicy i ich najbliższa rodzina - Organizatora (szczegóły patrz sekcja 5 poniżej), spółek należących do grupy spółek Sony Music Entertainment i podmiotów od nich zależnych i/lub ich agentów, związanych z tym konkursem, nie są uprawnieni do wzięcia udziału w konkursie, a ich przystąpienie do konkursu będzie nieważne.
4.       Konkurs (w tym zadania konkursowe i niniejszy regulamin) zostanie ogłoszony jednocześnie na stronach internetowych: www.facebook.com/sonymusicpoland oraz http://one-direction-poland.blogspot.com/.
5.       Konkurs rozpocznie się dnia 27.02.2012 r. i zakończy się o 23:59 dnia 11.03.2012 r. Zgłoszenia do konkursu otrzymane po tym terminie (z jakiejkolwiek przyczyny) nie będą brane pod uwagę.
6.       Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 14.03.2012 r.
7.       Przystąpienie do konkursu jest dokonywane poprzez wysłanie maila zawierającego dane osobowe uczestnika (imię, nazwisko, telefon kontaktowy) i odpowiedź na jedno z zadań konkursowych (zgodnie z wytycznymi określonymi poniżej).
8.       Odpowiedź na zadanie konkursowe należy wysłać na adres mailowy: onedirectionkonkurs@wp.pl. Uczestnicy będą automatycznie dopuszczani do konkursu po pomyślnym wysłaniu maila.
9.       Zadania konkursowe:
a)      stworzenie krótkiego wiersza o One Direction (maksymalnie 1000 znaków) albo
b)      stworzenie krótkiego (maksymalnie 5 min.) filmiku o temacie „Dzień z życia directionera” (dzień z życia fana One Direction, w tym np. prezentacja wykonanych przez uczestnika konkursu prac plastycznych dotyczących zespołu).
10.   Uczestnik konkursu może wysłać odpowiedź na tylko jedno zadanie konkursowe (albo zadanie z ust. 9 a) albo z ust. 9 b) powyżej).
11.   Odpowiedzi na zadania konkursowe powinny zostać wysłane mailem, zgodnie z ust. 7-8 powyżej, w następującej formie:
a)      wiersz – w tekście wiadomości e-mail albo jako załącznik w formacie .doc, .docx, .odt;
b)      filmik – wyłącznie jako link do filmiku zamieszczonego w serwisie YouTube.
12.   W przypadku rejestrowania się w jakichkolwiek serwisach internetowych wymienionych w niniejszym regulaminie zalecane jest dokładne zapoznanie się z warunkami funkcjonowania tych serwisów, a w szczególności ze stosowanymi przez nie zasadami ochrony prywatności/danych osobowych oraz zasadami ochrony własności intelektualnej/praw autorskich.

2. Nagroda

1.       Zwycięzcy zostaną wybrani spośród wszystkich uprawnionych zgłoszeń w wyniku decyzji jury złożonego z przedstawicieli Organizatora. Zostanie wyłonionych pięciu równorzędnych zwycięzców.
2.       Ze zwycięzcami zostanie nawiązany kontakt nie później, niż 16.03.2012 r. Wszyscy uczestnicy muszą zapewnić, że dostarczają dane kontaktowe, które pozwolą Organizatorowi powiadomić ich o wygranej w każdym czasie. Jeżeli nie uda się ze zwycięzcą skontaktować lub nie odpowie on przed 19.03.2012 r., wtedy Organizator zastrzega sobie prawo zaoferowania nagrody kolejnemu uczestnikowi konkursu, aż do wyłonienia zwycięzcy.
3.       Nagrodą dla każdego ze zwycięzców jest płyta CD zespołu One Direction „Up All Night”.
4.       W przypadku, w którym zwycięzca nie stosuje się i nie spełnia wymogów Zasad lub nie jest w stanie tego zrobić, Organizator jest upoważniony wg własnego uznania, zdyskwalifikować zwycięzcę, bez powstania żadnej dalszej odpowiedzialności w stosunku do zwycięzcy.
5.       Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania ekwiwalentu pieniężnego lub żądania alternatywnej nagrody w zamian za nagrody przewidziane w konkursie, a ponadto prawo żądania nagrody jest nieprzenoszalne na osoby trzecie. Organizator zastrzega sobie jednak prawo zmiany nagrody na inną o podobnej wartości wg własnego uznania.

3. Prawa autorskie, odpowiedzialność

1.       Uczestnik konkursu, przesyłając odpowiedź na zadanie konkursowe zgodnie z zasadami określonymi w sekcji 1, oświadcza i gwarantuje, że przesłane materiały nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych i praw własności intelektualnej). Uczestnik oświadcza i gwarantuje także, że jest autorem przesłanych materiałów i że jest w pełni uprawniony do dysponowania tymi materiałami (w tym jest dysponentem praw autorskich i pokrewnych).
2.       Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych przez Uczestników odpowiedzi na zadania konkursowe w akcjach promocyjnych dotyczących zespołu One Direction i jego nagrań oraz działalności Organizatora bez dodatkowej zgody i wynagrodzenia Uczestnika, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku oraz wizerunków innych osób utrwalonych w przesłanych materiałach w celu promocji zespołu One Direction i jego nagrań oraz działalności Organizatora. W szczególności ww. materiały mogą zostać zamieszczone na stronach internetowych Organizatora.
3.       Uczestnik zwolni i przejmie od Organizatora odpowiedzialność względem osób trzecich, a także naprawi udokumentowaną szkodę oraz wyrówna uzasadnione i konieczne koszty, jakie podniosą osoby trzecie w zakresie wadliwości praw udzielonych niniejszą umową, gdy oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 1 okażą się niezgodne z prawdą.

4. Warunki Ogólne

1.       Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania uprawnień uczestników i sprawdzenia ich tożsamości.
2.       Zgłoszenia, które są nieprawidłowe lub niekompletne będą nieważne. Żadna refundacja kosztów zgłoszenia nie będzie dokonywana. Organizator może odmówić przyznania nagrody lub rekompensaty, w przypadku oszustwa, nieuczciwości uczestnika lub braku uprawnień określonych Zasadami.
3.       W przypadku wady, błędu, nieporozumienia lub sporu dotyczącego przeprowadzenia jakiejkolwiek części konkursu, decyzja Organizatora będzie  wiążąca.
4.       Organizator i grupa spółek Sony Music Entertainment nie są odpowiedzialne za  awarie sieci, linii telefonicznej lub dotyczące komunikacji jakiegokolwiek rodzaju ani za zgłoszenia, która są niekompletne, wadliwe, niezrozumiałe lub te, które nie zostały doręczone przed końcową datą i czasem. Takie zgłoszenia będą nieważne.
5.       Organizator i grupa spółek Sony Music Entertainment nie są odpowiedzialne za treść zamieszczanych przez Uczestników w sieci internet materiałów (np. treść filmików zamieszczonych w serwisie YouTube), a także nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku usunięcia takich materiałów z powodu naruszenia zasad obowiązujących w danym serwisie internetowym.
6.       Ani Organizator ani grupa spółek Sony Music Entertainment nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, straty lub uszkodzenia wynikające z przyjęcia lub używania jakiejkolwiek nagrody. Zasady nie mogą wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności Organizatora za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez jego personel lub zaniedbanie dostawcy lub za oszustwo.
7.       Ani Organizator ani grupa spółek Sony Music Entertainment nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek płatność jakichkolwiek podatków lub innych kosztów związanych z przyjęciem jakiejkolwiek nagrody.
8.       Organizator zastrzega sobie  prawo do odwołania konkursu i zmiany niniejszych Warunków bez powiadomienia w przypadku zaistnienia okoliczności pozostających poza jego kontrolą.
9.       Zasady będą podlegały wyłącznie prawu obowiązującemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a uczestnicy nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów RP w zakresie ewentualnych sporów dotyczących konkursu.

5.    Dane kontaktowe i dalsze Informacje
1.       Organizatorem konkursu jest One Direction POLAND oficjalny blog (http://one-direction-poland.blogspot.com) oraz Sony Music Entertainment Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-789) przy ul. Chóralnej 14. Wszelka korespondencja  i pytania powinny być przesyłane pocztą na powyższy adres.
2.       Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://one-direction-poland.blogspot.com i www.facebook.com/sonymusicpoland oraz w siedzibie Sony Music Entertainment Poland Sp. z o.o.
36 komentarzy:

 1. O wow xD może się zgłoszę ;) <3

  OdpowiedzUsuń
 2. kujce , ja mam 14 -,-

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. http://twitition.com/g8veh/   CZYTAĆ I ROZSYŁAĆ WSZĘDZIE GDZIE SIĘ DA. WAŻNEEE .   POLISH DICTIONERS DO ROBOTY .! <3

   Usuń
 3. "udział możecie wziąść tylko w jednej konkurencji" tak w sumie to... WZIĄĆ

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Obie formy są poprawne

   Usuń
 4. Ej a można mieć 16 w tym roku np. w maju .?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. http://twitition.com/g8veh/   CZYTAĆ I ROZSYŁAĆ WSZĘDZIE GDZIE SIĘ DA. WAŻNEEE .   POLISH DICTIONERS DO ROBOTY .! <3

   Usuń
 5. Ejj a jak ja nie mam ukończonych 16 lat, to mogę wysłać ze swojego emaila, bo moja mama wyraziła zgodę? o,o nie ogarniam dziewczyny pomocy...
  ~Ann.

  OdpowiedzUsuń
 6. zgłoszę się, a co mi tam ;D

  OdpowiedzUsuń
 7. bez sensu , że dopiero od 16 roku życia ;/

  OdpowiedzUsuń
 8. Dziewczyny, spokojnie. Tak trochę bez sensu że od 16. roku życia, ale my nic na to nie możemy, wysłać możecie ze swojego maila ale podajecie dane rodziców czy tam obojętnie kogo kto wyraził zgodę i jest powyżej 16. roku życia.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. http://twitition.com/g8veh/   CZYTAĆ I ROZSYŁAĆ WSZĘDZIE GDZIE SIĘ DA. WAŻNEEE .   POLISH DICTIONERS DO ROBOTY .! <3

   Usuń
 9. no to nie moge wziąć udziału :(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. http://twitition.com/g8veh/   CZYTAĆ I ROZSYŁAĆ WSZĘDZIE GDZIE SIĘ DA. WAŻNEEE .   POLISH DICTIONERS DO ROBOTY .! <3

   Usuń
 10. http://twitition.com/g8veh/  CZYTAĆ I ROZSYŁAĆ WSZĘDZIE GDZIE SIĘ DA. WAŻNEEE .  POLISH DICTIONERS DO ROBOTY .! <3

  OdpowiedzUsuń
 11. jak ktoś nie ma ukończone 16 lat to tak jak ja niech poprosi mamę i przez jej e-mail'a wyślijcie ten wierszyk albo link na filmik :D

  OdpowiedzUsuń
 12. Pisanie wiersza wyczuwam :))

  OdpowiedzUsuń
 13. Wiem, że trochę nie na temat, ale potrzebuję pomocy. Jak wstawić napisy (tłumaczenie) do filmu na youtubie, który nie zostały przesłane przeze mnie? Proszę o odp., bo w captiontube zrobiłam napisy do jednego wywiadu z Brits z chłopakami, ale nie wiem, co dalej. Help!

  OdpowiedzUsuń
 14. Mam pytanie, czy jeśli to ma być max. 1000 znaków to czy spacje będą się do tego liczyły? Jestem już w trakcie pisania "pierwszej wersji" i wolę się upewnić ;]
  No cóż, jak się rozpisałam to już praktycznie kończę ;D Oczywiście musi być jeszcze masa poprawek, ale "szkic" jest ;DD

  OdpowiedzUsuń
 15. we really need concert of 1D in Poland. but it's just biznes. in our country up all night don't have a platinum or gold plate... but i just want to say, that polish directioners love our 5 boys as much as other fans, from UK, US, France, no matter. we are a true family. we wait in the middle of the night for meggage that our boys safely landed, for example in US. some of us buy 2 plates, because we wanna increase sales. we cried when 1D won first brit award... and we want to be appreciated, like other fans, because WE ARE TRUE DIRECTIONERS.

  OdpowiedzUsuń
 16. pauzy liczą się do tych znaków ?

  OdpowiedzUsuń
 17. Dziewczyny przetłumaczyłam wywiad chłopaków po Brit Awards. (Ten, na którym są trochę wstawieni :)) Tu macie linka: http://www.youtube.com/watch?v=gpBo4dR41NM

  OdpowiedzUsuń
 18. ej przypadkiem wysłałam 2 razy... coś się stanie ?

  OdpowiedzUsuń
 19. Super.. ;D Ja już mam napisany wierszym.. może mnie natchnie na jakiś lepszy xD

  OdpowiedzUsuń
 20. Directionki! One Direction są na 3 miejscu {niestety} top listy BRAVO zróbmy tak aby byli na pierwszym miejscu! Pokażmy że jesteśmy wiernymi fankami i zagłosujmy na nich! jest tylko jeden problem aby móc zagłosować trzeba być zalogowanym, ale rejestracja trwa krótko i jest bezpłatna więc do roboty! Pokażmy na co nas stać :)

  OdpowiedzUsuń
 21. Ile płyt jest do wygrania? I własnie mam takie samo pytanie czy spacje tez sie licza?

  OdpowiedzUsuń
 22. Właśnie, te spacje są takie niepewne... A jak się ew. wygra, to będzie można wybrać okładkę? To pytanie nurtuje mnie od wczoraj :P

  OdpowiedzUsuń
 23. Gdzie się wysyła te prace na e-mail ? Odpiszcie na e-mail Disagree@onet.pl bardzo proszę . ;)To dla mnie ważne . >.<

  OdpowiedzUsuń
 24. jakie informacje na swój temat trzeba wysłać razem z tymi pracami konkursowymi ?

  OdpowiedzUsuń
 25. Prace wysyłacie na email onedirectionkonkurs@wp.pl
  Przystąpienie do konkursu jest dokonywane poprzez wysłanie maila zawierającego dane osobowe uczestnika (imię, nazwisko, telefon kontaktowy) i odpowiedź na jedno z zadań konkursowych (zgodnie z wytycznymi określonymi poniżej).

  OdpowiedzUsuń
 26. nagroda będzie wysłana pocztą?

  OdpowiedzUsuń
 27. Ile jest płyt do wygrania?

  OdpowiedzUsuń
 28. Można jeszcze wsiąść udział???

  OdpowiedzUsuń
 29. Hi there friendѕ, pleasant post аnԁ pleasant uгging cоmmented at this placе, I am
  gеnuіnely enjoуing by theѕe.  Feel free to ѵіsіt my weblog; New Bingo Sites

  OdpowiedzUsuń